ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમમાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 06-09-2023

Rate this post

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમમાં ભરતી @ gsrtc.in : શું તમે પણ નોકરીની શોધમાં છો અથવા તમારા પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં કોઈને નોકરીની જરૂર છે તો અમે તમારા માટે ખુશખબર લઈને આવ્યા છે.

કારણ કે ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમમાં ડ્રાઈવર તથા કંડક્ટરની 7404 જગ્યાઓ પર ભરતી આવી ગઈ છે તો અમારી તમને વિનંતી છે કે આ લેખ ને અંત સુધી જરૂર વાંચજો તથા જેમને નોકરીની ખુબ જરૂર છે તેવા દરેક વ્યક્તિ સુધી આ લેખને શેયર કરજો.

Table of Contents

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમમાં ભરતી 2023

સંસ્થાનું નામ ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ
પોસ્ટનું નામ વિવિધ
અરજી કરવાનું માધ્યમ ઓનલાઈન
નોકરીનું સ્થળ ગુજરાત
નોટિફિકેશનની તારીખ 05 ઓગસ્ટ 2023
ફોર્મ ભરવાની શરુવાતની તારીખ 07 ઓગસ્ટ 2023
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 06 સપ્ટેમ્બર 2023
ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ ની લિંક @ gsrtc.in

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમમાં ભરતી માટે મહત્વની તારીખ

આ ભરતીની નોટિફિકેશન ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ દ્વારા 05 ઓગસ્ટ 2023 ના રોજ બહાર પાડવામાં આવી હતી. અને આ ભરતીના ફોર્મ ભરવાની શરૂવાત ની તારીખ 07 ઓગસ્ટ 2023 છે જયારે ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ 06 સપ્ટેમ્બર 2023 છે.

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમમાં ભરતી માટે પોસ્ટનું નામ

નોટિફિકેશનમાં જણાવ્યા મુજબ ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ દ્વારા ડ્રાઈવર તથા કંડક્ટરની પોસ્ટ પર ભરતી કરવામાં આવી રહી છે.

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમમાં ભરતી માટે ખાલી જગ્યા

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમની આ ભરતીમાં ડ્રાઈવરની 4062 તથા કંડક્ટરની 3342 આમ કુલ 7404 જગ્યાઓ ખાલી છે.

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમમાં ભરતી માટે પગારધોરણ

ગુજરાત સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશનની આ ભરતીમાં પસંદગી પામ્યા બાદ પ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે ઉમેદવારને ફિક્સ રૂપિયા 18,500 પગારધોરણ ચુકવવામાં આવશે. પાંચ વર્ષ પૂર્ણ થયા બાદ સરકારશ્રીના નિયમો મુજબ ઉમેદવારને લઘુત્તમ પગારધોરણ મળવાપાત્ર રહેશે.

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમમાં ભરતી માટે લાયકાત

ગુજરાત સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશનની આ ભરતીમાં ડ્રાઈવર તથા કંડકટરની પોસ્ટ પર અરજી કરવા માટે શેક્ષણિક લાયકાત ધોરણ 12 પાસ જરૂરી છે એટલે કે તમે કોમર્સ, આર્ટસ અથવા સાઇન્સ કોઈપણ સ્ટ્રીમથી ધોરણ 12 પાસ કરેલ છે તો તમે આ ભરતીમાં અરજી કરી શકો છો. તથા અન્ય લાયકાત માટે જાહેરાત અવશ્ય વાંચી લેવા વિનંતી.

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમમાં ભરતી માટે વયમર્યાદા

એસ.ટી વિભાગની આ ભરતીમાં ડ્રાઈવરના પદ માટે વયમર્યાદા 25 થી 34 વર્ષ તેમજ કંડકટરના પદ માટે વયમર્યાદા 18 થી 34 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવેલ છે. સરકારશ્રીના નિયમો અનુસાર આરક્ષિત કેટેગરીના ઉમેદવારોને વયમર્યાદામાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહેશે.

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમમાં ભરતી માટે અરજી ફી

એસ.ટી વિભાગની આ ભરતીમાં અનામત તથા બિનઅનામત તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોએ અરજી ફી પેટે રૂપિયા 59 ચૂકવવાના રહેશે.

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમમાં ભરતી માટે પસંદગી પ્રક્રિયા

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમની આ ભરતીમાં ડ્રાઈવરની પોસ્ટ પર ઉમેદવારની પસંદગી ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ તથા લેખિત પરીક્ષા દ્વારા કરવામાં આવશે જયારે કંડક્ટરની પોસ્ટ પર ઉમેદવારની પસંદગી લેખિત પરીક્ષા દ્વારા કરવામાં આવશે.

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમમાં ભરતી માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમની આ ભરતીમાં જો તમે અરજી કરવા માંગો છો તો તમારે નીચે મુજબના દસ્તાવેજો રજુ કરવાના રહેશે.

 • પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટો
 • સહી
 • આધારકાર્ડ / ચૂંટણી કાર્ડ / ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ
 • અભ્યાસની માર્કશીટ
 • જાતિનો દાખલો
 • લિવિંગ સર્ટિફિકેટ (એલ.સી)
 • નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ (NOC)
 • ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ
 • તથા અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજો

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમમાં ભરતી માટે અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • સૌ પ્રથમ નીચે આપેલી લિન્કની મદદથી જાહેરાત ડાઉનલોડ કરો અને અરજી કરવા માટે તમે યોગ્ય છો કે નહિ તે ચેક કરો.
 • અરજી કરવા માટે GSRTCની સત્તાવાર વેબસાઈટ @ gsrtc.in વિજિત કરો.
 • આ વેબસાઈટ પર નીચેના ભાગમાં આપેલ “Recruitment” ના બટન પર ક્લિક કરો.
 • હવે તમે જે પોસ્ટ પર અરજી કરવા માંગો છો તેની સામે આપેલ “Apply” ના બટન પર ક્લિક કરો.
 • હવે ઓનલાઇન ફોર્મ માં તમારી દરેક ડિટેઇલ ભરો તથા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરો.
 • હવે ઓનલાઈન ફી ની ચુકવણી કરો.
 • હવે ઓનલાઇન ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢી લો.
 • એટલે તમારું ફોર્મ સફળતા પૂર્વક ભરાઈ જશે.

નોંધ : અરજદારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ અરજી કરતા પહેલા અધિકૃત સૂચના ધ્યાનપૂર્વક વાંચે. આ પોસ્ટમાં ફક્ત માહિતી જણાવવામાં આવી છે વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર વેબસાઈટની મુલાકત લઈ શકો છો અને અન્ય કોઈ સમસ્યા માટે નીચે ” Comment “ કરો.

Important Link

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમમાં ભરતી સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી,સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

!! Gujjuonline.in ની મુલાકાત લેવા બગલ આભાર !!

About Author : Pratham Ahir
Contact Email : contactgujjuonline@gmail.com
Notice :
અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે.

Hello Readers, GujjuOnline.in is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.