વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 31-08-2023

Rate this post

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી : તાજેતરમાં નવી VMC ભારતી રિલીઝ કરવામાં આવી છે. વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને સ્ટાફ નર્સ, લેબ ટેકનિશિયન અને અન્ય ખાલી જગ્યાઓ માટે સત્તાવાર જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે.

@ www.vmc.gov.in ભરતી 2023 વિગતો અને ડાયરેક્ટ ઓનલાઈન ફોર્મ લિંક આ પૃષ્ઠ પર ઉલ્લેખિત છે. આ VMC સીધી ભરતી માટે નીચેની લાયકાત ધરાવતા જોબ ઇચ્છુકો પાસેથી ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે.

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી : @ www.vmc.gov.in ભારતીની વિગતો જેમ કે શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, પગાર, અરજી ફી, કેવી રીતે અરજી કરવી, વગેરે નીચે આપેલ છે.

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી 2023

સંસ્થાનું નામ વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન
સૂચના નં.
પોસ્ટ વિવિધ પોસ્ટ્સ
ખાલી જગ્યાઓ 173
જોબ સ્થાન વડોદરા
જોબનો પ્રકાર વડોદરા સરકારી નોકરી
એપ્લિકેશન મોડ VMC ઓનલાઈન અરજી કરો

વડોદરા સરકારી નોકરીઓ 2023

VMC ભારતી 2023 ની વિગતો જેમ કે શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, પગાર, અરજી ફી, કેવી રીતે અરજી કરવી, વગેરે નીચે આપેલ છે.

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી માટે મહત્વપૂર્ણ તારીખો

શરૂઆતની તારીખ 9-8-2023
અન્ય માટે છેલ્લી તારીખ 28-8-2023
સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામર માટે છેલ્લી તારીખ 29-8-2023
MPHW/FHW માટે છેલ્લી તારીખ 31-8-2023

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી માટે કુલ ખાલી જગ્યા

પોસ્ટ કોડ પોસ્ટનું નામ ખાલી જગ્યા
V436 ગાયનેકોલોજિસ્ટ 5
V437 બાળરોગ ચિકિત્સક 5
V438 મેડિકલ ઓફિસર 10
V439 એક્સ-રે ટેકનિશિયન 2
V440 લેબ ટેકનિશિયન 24
V441 ફાર્માસિસ્ટ 20
V442 સ્ટાફ નર્સ 35
V443 સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામર 1
v444 મુલિત પોર્પસ હેલ્થ વર્કર 36
V445 ફીમેલ હેલ્થ વર્કર 35

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી માટે શૈક્ષણિક લાયકાત

ગાયનેકોલોજિસ્ટ MBBS ની ડિગ્રી હોવી જરૂરી છે અને MD/MS (ઑબ્સ્ટેટ્રિક્સ અને ગાયનેકોલોજી) ની ડિગ્રી હોવી આવશ્યક છે અથવા ભારતમાં કેન્દ્રીય અથવા રાજ્ય અધિનિયમ હેઠળ સ્થાપિત યુનિવર્સિટીમાંથી ડીજીઓ (ડિપ્લોમા ઇન ઑબ્સ્ટેટ્રિક્સ એન્ડ ગાયનેકોલોજી) અથવા પીજી ડિપ્લોમા ઇન ગાયનેકોલોજી અથવા MCI દ્વારા માન્ય સમકક્ષ લાયકાત. સરકારી/માલિકી સંચાલિત અથવા નિયંત્રિત/બિન-સરકારી સંસ્થા હોસ્પિટલ/ટ્રસ્ટ હોસ્પિટલમાં +2 વર્ષનો અનુભવ. ઉંમર: 35 વર્ષથી વધુ નહીં.
બાળરોગ ચિકિત્સક MBBS ની ડિગ્રી હોવી જરૂરી છે અને MD/MS (ઑબ્સ્ટેટ્રિક્સ અને ગાયનેકોલોજી) ની ડિગ્રી હોવી આવશ્યક છે અથવા ભારતમાં કેન્દ્રીય અથવા રાજ્ય અધિનિયમ હેઠળ સ્થાપિત યુનિવર્સિટીમાંથી ડીસીએચ (બાળ આરોગ્યમાં ડિપ્લોમા) અથવા પીજી ડિપ્લોમા ઇન પેડિયાટ્રિક્સ અથવા એમસીઆઈ દ્વારા માન્ય સમકક્ષ લાયકાત. + સરકારી / માલિકીની સંચાલિત અથવા નિયંત્રિત / બિન-સરકારી સંસ્થા હોસ્પિટલ / ટ્રસ્ટ, હોસ્પિટલમાં 2 વર્ષનો અનુભવ. ઉંમર: 35 વર્ષથી વધુ નહીં.
મેડિકલ ઓફિસર MBBS ની ડિગ્રી હોવી જરૂરી છે ઉંમર: 35 વર્ષથી વધુ નહીં.
એક્સ-રે ટેકનિશિયન વિજ્ઞાનમાં ડિગ્રી સરકાર/સરકાર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલ એક્સ-રે તાલીમ અભ્યાસક્રમ પાસ કરેલ. માન્ય સંસ્થા / માન્ય મેડિકલ કોલેજ. GCSR (સામાન્ય) નિયમો, 1967 મુજબ કોમ્પ્યુટરનું મૂળભૂત જ્ઞાન. ઉંમર 31 વર્ષથી વધુ નહીં.
લેબ ટેકનિશિયન રસાયણશાસ્ત્ર અથવા માઇક્રોબાયોલોજી અથવા બાયોકેમિસ્ટ્રીમાં સ્નાતકની ડિગ્રી ડિપ્લોમા ઇન લેબ ટેકનિશિયન. અથવા મેડિકલ ટેકનોલોજીનો એમએલટી કોર્સ. અથવા કોઈપણ યુનિવર્સિટીમાંથી એક વર્ષનો મેડિકલ ટેકનોલોજી કોર્સ GCSR (સામાન્ય) નિયમો, 1967 મુજબ કમ્પ્યુટરનું મૂળભૂત જ્ઞાન. ઉંમર 36 વર્ષથી વધુ નહીં
ફાર્માસિસ્ટ ફાર્મસીમાં સ્નાતકની ડિગ્રી ફાર્મસીમાં ડિપ્લોમા અને 2 વર્ષનો અનુભવ ઉંમર: 35 વર્ષથી વધુ નહીં.
સ્ટાફ નર્સ મૂળભૂત B.sc ની ડિગ્રી હોવી આવશ્યક છે (ભારતીય નર્સિંગ કાઉન્સિલ દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થામાંથી નર્સિંગ. અથવા જનરલ નર્સિંગ અને મિડવાઇફરીનો ડિપ્લોમા હોવો આવશ્યક છે અથવા સરકારી અથવા પંચાયતમાં સહાયક મિડવાઇફ અથવા ફિમેલ હેલ્થ વર્કર તરીકે 10 વર્ષનો અનુભવ ઉંમર: 40 વર્ષથી વધુ નહીં.
સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામર MCA/BE-IT/Computers/M.Sc.-IT 55% સાથે ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષનો પોસ્ટ લાયકાતનો અનુભવ. ઉંમર: 35 વર્ષથી વધુ નહીં.
MPHW 12મું પાસ MPHW કોર્સ/ FHW કોર્સ/ B.Sc નર્સિંગ/ GNM/ ANM
FHW

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી માટે પગાર/પે સ્કેલ

ગાયનેકોલોજિસ્ટ પે કમિશન લેવલ-11 (પે મેટ્રિક્સ 67700 – 208700)
બાળરોગ ચિકિત્સક પે કમિશન લેવલ-11 (પે મેટ્રિક્સ 67700 – 208700)
મેડિકલ ઓફિસર પે કમિશન લેવલ-09 (પે મેટ્રિક્સ 5100 – 17800)
એક્સ-રે ટેકનિશિયન રૂ.31340/- પાંચ વર્ષ માટે ફિક્સ, સ્તર – 6 (પે મેટ્રિક્સ – 35400 – 112400)
લેબ ટેકનિશિયન રૂ.31340/- પાંચ વર્ષ માટે ફિક્સ, સ્તર – 5 (પે મેટ્રિક્સ – 29200 – 92300)
ફાર્માસિસ્ટ રૂ.31340/- પાંચ વર્ષ માટે ફિક્સ, સ્તર – 5 (પે મેટ્રિક્સ – 29200 – 92300)
સ્ટાફ નર્સ રૂ.31340/- પાંચ વર્ષ માટે ફિક્સ, સ્તર – 5 (પે મેટ્રિક્સ – 29200 – 92300)
સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામર રૂ.31340/- 3 વર્ષ માટે ફિક્સ, સ્તર – 6 (પે મેટ્રિક્સ – 35400 – 112400)
MPHW રૂ. 19,950/- (પ્રથમ 5 વર્ષ નિશ્ચિત)(લેવલ 2 પે મેટ્રિક્સ: 19950 – 63200)
FHW

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી માટે પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ટેસ્ટ / ઇન્ટરવ્યુ

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી માટે અરજી ફી

  • રૂ. 400/- સામાન્ય શ્રેણી માટે
  • રૂ. 200/- અનામત શ્રેણી માટે
  • ચુકવણી મોડ: ઓનલાઇન

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી માટે અરજી કેવી રીતે કરવી?

  1. ઉમેદવારોએ સત્તાવાર વેબસાઇટ @ www.vmc.gov.in ની મુલાકાત લેવી જોઈએ.
  2. આગળ, VMC ભારતી 2023 જાહેરાત શોધો અને ડાઉનલોડ કરો અને યોગ્યતાના માપદંડને ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક તપાસો.
  3. ઑનલાઇન એપ્લિકેશન વિભાગમાંથી ઇચ્છિત પોસ્ટ પસંદ કરો અને હવે લાગુ કરો બટન પર ક્લિક કરો.
  4. નામ, જન્મ તારીખ, જાતિ, વગેરે જેવી કેટલીક મૂળભૂત માહિતી સાથે રજીસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ સાથે રજીસ્ટ્રેશન ભરો.
  5. પછી ફોટો, સાઈન અને ફોટો ઓળખ કાર્ડ અપલોડ કરો.
  6. છેલ્લે, એપ્લિકેશન ફોર્મ સબમિટ કરો અને ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે ડાઉનલોડ કરો અથવા પ્રિન્ટઆઉટ લો.

નોંધ : અરજદારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ અરજી કરતા પહેલા અધિકૃત સૂચના ધ્યાનપૂર્વક વાંચે. આ પોસ્ટમાં ફક્ત માહિતી જણાવવામાં આવી છે વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર વેબસાઈટની મુલાકત લઈ શકો છો અને અન્ય કોઈ સમસ્યા માટે નીચે ” Comment “ કરો.

Important Link

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી,સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

!! Gujjuonline.in ની મુલાકાત લેવા બગલ આભાર !!

About Author : Pratham Ahir
Contact Email : contactgujjuonline@gmail.com
Notice :
અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે.

Hello Readers, GujjuOnline.in is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.