નવો ધંધો કરવા માટે ઓનલાઇન અરજી કરી આઠ લાખ સુધીની લોન સહાય મેળવો સીધી તમારા બેંક ખાતામાં

Shri Vajpayee Bankable Yojana Loan Assistance 2024: પોતાનો નવો ધંધો શરુ કરવામાં માટે ઉદ્યોગ, સેવા અને વેપાર ક્ષેત્ર માટે ૮,૦૦,૦૦૦/- આઠ લાખ સુધીની લોન સહાય સીધી બેંક ખાતામાં આપવામાં આવે છે જેથી ગુજરાતના લોકો આ સરકારી મદદ લઇ પોતાનો ધંધો કરી શકે અને આત્મનિર્ભર બની શકે આજે આ સરકારની યોજના વિશે જાણકારી આપવામાં આવી છે જે નીચે મુજબ છે.

ગુજરાત સરકારના નાણા વિભાગ દ્વારા નેશનલ ઇન્ફોર્મેટિક્સ સેન્ટર દ્વારા શ્રી વાજપેયી બેંકેબલ યોજના માટેનું પોર્ટલ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. અરજદારોએ હવેથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. તેની અરજીની સમય મર્યાદામાં નિકાલ અને લાભની પ્રક્રિયા ઝડપી કરવામાં આવશે. બેરોજગાર યુવાનોને સ્વરોજગાર મળી રહે તેવા ઉમદા આશયથી આ યોજના ચલાવવામાં આવશે. શ્રી વાજપેયી બેંકેબલ યોજના આ યોજનાની પાત્રતા, ઉંમર, પાત્રતા, દસ્તાવેજો, ઓનલાઈન એપ્લિકેશન પોર્ટલ લિંક વગેરે નીચે આપેલ છે.

શ્રી વાજપેયી બેંકેબલ યોજના ૨૦૨૪ની ટુંકમાં માહિતી

યોજનાનું નામ શ્રી વાજપેયી બેંકેબલ યોજના ૨૦૨૪
યોજનાનો હેતુ શહેરી અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં બેરોજગાર વ્યક્તિઓને સ્વ-રોજગાર
કોન દ્વારા યોજનાનું લોકાર્પણ ગુજરાત સરકાર
મહત્તમ લોન સપોર્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, સર્વિસ અને બિઝનેસ સેક્ટર માટે 8.00 લાખ
ઓનલાઇન અરજી કરવા વેબસાઇટ blp.gujarat.gov.in

યોજનાનો હેતુ

આ યોજનાનો હેતુ શહેરી અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં બેરોજગાર વ્યક્તિઓને સ્વ-રોજગાર પુરો પાડવાનો છે. વિકલાંગ અને અંધ વ્યક્તિઓ પણ આ યોજના હેઠળ લાભ લેવા પાત્ર છે.

યોજનાની પાત્રતા માપદંડ

 • અરજદારે લઘુત્તમ ધોરણ ચોથું પાસ કરેલ હોવું જોઈએ અથવા 
 • તાલીમ/અનુભવ:  સૂચિત વ્યવસાયના ક્ષેત્રમાં ખાનગી સંસ્થામાંથી ઓછામાં ઓછા ત્રણ મહિના અથવા સરકારી માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાઓમાંથી ઓછામાં ઓછા એક મહિનાની તાલીમ લીધેલી હોવી જોઈએ અથવા તે જ પ્રવૃત્તિમાં ઓછામાં ઓછો 1 વર્ષનો અનુભવ હોવો જોઈએ અથવા વારસાગત કારીગર હોવો જોઈએ.
 • આવકનો કોઈ માપદંડ નથી.

ઉંમર માપદંડ

 • 18 થી 65 વર્ષ

 બેંક લોન માટે મહત્તમ મર્યાદા

 • ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર માટે ₹.8.00 લાખ.
 • સેવા ક્ષેત્ર માટે ₹.8.00 લાખ.
 • વ્યવસાય ક્ષેત્ર માટે ₹.8.00 લાખ.

લોનની રકમ પર સબસિડીનો દર

ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, સર્વિસ અને બિઝનેસ સેક્ટર માટે નીચે જણાવ્યા મુજબ સબસિડી ઉપલબ્ધ થશે.

વિસ્તાર સામાન્ય શ્રેણી અનુસૂચિત જાતિ/અનુસૂચિત જનજાતિ/ભૂતપૂર્વ સૈનિક/મહિલા/અંધ અથવા વિકલાંગ 40% કે તેથી વધુ વિકલાંગતા ધરાવતા
ગ્રામ્ય 25% 40%
શહેરી 20% 30%

સબસિડીની મહત્તમ મર્યાદા

ઔદ્યોગિક ક્ષેત્ર: – 1, 25,000/- રૂ.

સેવા ક્ષેત્ર: – 1, 00,000/- રૂ.

સામાન્ય શ્રેણી

 • શહેરી :- 60,000/- રૂપિયા
 • ગ્રામીણ :- 75,000/- રૂપિયા

અનામત શ્રેણી

 • શહેરી/ગ્રામ્ય :- 80,000/- રૂપિયા

જરૂરી દસ્તાવેજો/ડોક્યુમેન્ટની યાદી

 • આધાર કાર્ડ
 • કાસ્ટ પ્રમાણપત્ર
 • ફોટો
 • અનુભવ પ્રમાણપત્ર/શૈક્ષણિક પ્રમાણપત્ર
 • વ્યવસાય સ્થળનો પુરાવો
 • અવતરણ
 • શાળા છોડવાનું પ્રમાણપત્ર

કેવી રીતે અરજી કરવી

આ યોજનાનો લાભ મેળવવા ઈચ્છતા અરજદારોએ આ નવી આપવામાં આવેલી વેબસાઈટ પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે અને ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે નીચેના પગલાંઓ છે.

 • પ્રથમ સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાઓ: blp.gujarat.gov.in
 • વેબસાઇટ પર અરજદાર દ્વારા આપવામાં આવેલ રજીસ્ટર બટન પર ક્લિક કરો
 • રજીસ્ટર બટન પર ક્લિક કરો, મોબાઈલ નંબર દાખલ કરો અને નીચે આપેલ કેપ્ચા દાખલ કરો
 • પછી તમારા મોબાઈલમાં OTP દાખલ કરો
 • હવે આપેલ માહિતી ઓનલાઈન ભરો અને જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો
 • છેલ્લે સબમિટ અથવા કન્ફર્મ બટન દબાવો

મહત્વપૂર્ણ કડીઓ

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (એફ.એ.ક્યુ.)

શ્રી વાજપાઈ બેન્કેબલ યોજના શું છે.

 • યોજના હેઠળ ગુજરાતના શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોના બેરોજગાર વ્યક્તિઓને સ્વરોજગારી પુરી પાડવાનો આશય રહેલો છે. અપંગ કે અંધ વ્યક્તિ પણ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકશે.

શ્રી વાજપાઈ બેન્કેબલ યોજનામાં લોન માટેની વય મર્યાદા શું છે?

 • અરજદારની વય મર્યાદા ૧૮ વર્ષ થી ૬૫ વર્ષ સુધી હોવી જોઇયે.
 • બેંક મારફત લોન ધિરાણની મહત્તમ મર્યાદા શું છે?

  શ્રી વાજપાઈ બેન્કેબલ યોજનામાં કયા બિઝનેસ માટે સહાય આપવામાં આવતી નથી

  • માંસ ( પ્રક્રિયા કરવી/ડબ્બામાં ભરવું અને / અથવા વેચવું કે પીરસવું) અને નશાકારક ચીજ વસ્તુઓ ઉત્પાદન /સંગ્રહ/વેચાણ)
  • પાકો /વાવેતર ખેતી/ મત્સ્યપાલન/ ડુક્કર ઉછેર કેન્દ્ર
  • પર્યાવરણ સંબધી સમસ્યાઓ ઊભી કરે તેવી અથવા કાયદા દ્વારા પ્રતિબંધિત કોઈપણ યોજના

  બી.એલ.પી પોર્ટલ માં ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરી શકાય?

  • https://blp.gujarat.gov.in/ લિન્ક ઓપન કરવી
  • ઇમ્પોર્ટન્ટ લિન્ક માં યુઝર મેન્યુયલ ઓપન કરો અને તે મુજબ અનુસરો

  પોર્ટલમાં રજીસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરી શકાય

  • https://blp.gujarat.gov.in/ લિન્ક ઓપન કરવી
  • બેંકેબલ લોન રજીસ્ટ્રેશન પર જઈ રજીસ્ટ્રેશન બટન પર ક્લિક કરવું
  • માગ્યા મુજબની જરૂરી વિગત દાખલ કરી રજીસ્ટ્રેશન કરવું

  પોર્ટલમાં લૉગિન કેવી રીતે કરી શકાય

  • https://blp.gujarat.gov.in/ લિન્ક ઓપન કરવી
  • બેંકેબલ  રજીસ્ટ્રેશન પર જઈ લૉગિન બટન પર ક્લિક કરવું
  • મોબાઈલ નંબર, પાસવર્ડ અને કેપ્ચા કોડ નાખી લૉગિન કરવું.

  પાસવર્ડ ભૂલાઈ ગયો હોય તો નવો પાસવર્ડ મેળવવા શું કરવું?

  • https://blp.gujarat.gov.in/ લિન્ક ઓપન કરવી 
  • બેંકેબલ  રજીસ્ટ્રેશન પર જઈ લૉગિન બટન પર ક્લિક કરવું
  • રીસેટ પાસવર્ડ પર ક્લિક કરવું
  • રજિસ્ટર કરેલ મોબાઈલ નંબર અને કેપ્ચા દાખલ કરી રીસેટ બટન પર ક્લિક કરવું
  • રજિસ્ટર કરેલ મોબાઈલ નંબર પર પાસવર્ડ એસએમએસ દ્વારા મળશે.

  ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં અરજી કેવી રીતે કરી શકાય?

  • ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વી.સી.ઇ નો સંપર્ક કરી વિના મુલ્ય  ફોર્મ ભરી શકાય
  • ઓનલાઈન https://blp.gujarat.gov.in/ લિન્ક ઓપન કરી અરજી સબમિટ કરી શકાય

  આ યોજના માટે સુ કોઈ હેલ્પ ડેસ્ક નંબર છે?

  • હા, તમે ૯૯૦૯૯૨૬૨૮૦ / ૯૯૦૯૯૨૬૧૮૦ નંબર પર કોલ કરી મદદ મેળવી શકો છો.

  આ યોજનામાં લાભાર્થી નો ફાળો કેટલો છે?

  • જનરલ કેટેગરીમાં માટે ૧૦%
  • અનુસૂચિત જાતિ/અનુસૂચિત જન જાતિ/ માજી સૈનિક/મહિલા/૪૦% કે તેથી વધુ અંધ કે અપંગ માટે ૫% છે