ધોરણ 10-12 બોર્ડ પરીક્ષાના ફોર્મ ભરવાની તારીખ જાહેર

ધોરણ 10-12 બોર્ડ પરીક્ષાના ફોર્મ ભરવાની તારીખ જાહેર : ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડે અમને માર્ચ 2024 માં પરીક્ષાઓ માટે ક્યારે ફોર્મ ભરવાની જરૂર છે તે જણાવ્યું છે. આમાં સામાન્ય પ્રવાહ, વ્યવસાયિક પ્રવાહ અને સંસ્કૃત ઇન્ટરમીડિયેટ જેવી વિવિધ પ્રકારની પરીક્ષાઓનો સમાવેશ થાય છે.

અમે બોર્ડની વેબસાઇટ પર નવેમ્બર 6, 2023 થી 15 ડિસેમ્બર, 2023 સુધી ફોર્મ ભરી શકીએ છીએ. તે બધા વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ છે, પછી ભલે તેઓ તેમના નિયમિત વર્ષમાં હોય અથવા ગ્રેડનું પુનરાવર્તન કરતા હોય, ફોર્મ ઓનલાઈન ભરવા.

2024 માં બોર્ડની પરીક્ષા આપનાર તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ગાંધીનગરમાં ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડે પરીક્ષાઓ કેવી રીતે લેવામાં આવશે અને વિદ્યાર્થીઓને જરૂરી ફોર્મ વિશે કેટલીક માહિતી શેર કરી છે.

ધોરણ 10-12 બોર્ડ પરીક્ષાના ફોર્મ ભરવાની તારીખ જાહેર

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દર વર્ષે મોટી પરીક્ષાનું આયોજન કરે છે. તેઓએ હમણાં જ 2024 માં વિદ્યાર્થીઓ માટે પરીક્ષા માટે સાઇન અપ કરવાની તારીખોની જાહેરાત કરી છે. જો તમે ધોરણ 12 માં છો.

તો તમે તેમની વેબસાઇટ પર નવેમ્બર 6, 2023 અને 15 ડિસેમ્બર, 2023 વચ્ચે ફોર્મ ભરી શકો છો. તે બધા માટે ખરેખર મહત્વપૂર્ણ છે ધોરણ 12 ના વિદ્યાર્થીઓએ ફોર્મ ઓનલાઈન ભરવાનું છે, પછી ભલે તમે પ્રથમ વખત પરીક્ષા આપી રહ્યાં હોવ કે પછી તેને ફરીથી લો.

આ પણ વાંચો,

સરકારી કર્મચારીઓને દિવાળીની રજા જાહેર

પરીક્ષાની તારીખ કઈ છે?

ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટેની પરીક્ષાઓ 11મી માર્ચથી 22મી માર્ચ, 2024 દરમિયાન લેવામાં આવશે. જો કે, ધોરણ 12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ગુજકેટ નામની એક અલગ પરીક્ષા છે, જે 2જી એપ્રિલે લેવામાં આવશે. ધોરણ 10ની પરીક્ષાનો સમય સવારનો રહેશે.

જ્યારે ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહની પરીક્ષાનો સમય બપોરનો રહેશે. ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડે જાહેરાત કરી છે કે ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 વિજ્ઞાન અને સામાન્ય પ્રવાહો તેમજ સંસ્કૃત માધ્યમની પરીક્ષાઓ 11મી નવેમ્બરથી 26મી નવેમ્બર, 2024 દરમિયાન લેવામાં આવશે.

પરીક્ષા માટે પદ્ધતિ કઈ છે?

વિદ્યાર્થીઓ માટે પરીક્ષા કેવી રીતે લેવામાં આવે છે તેમાં ગુજરાત સરકારે કેટલાક મોટા ફેરફારો કર્યા છે. ધોરણ 12 સાયન્સની પરીક્ષા માટે હવે વર્ષમાં બે પરીક્ષાઓ લેવામાં આવશે. જુલાઈ 2024માં પ્રથમ પરીક્ષા બાદ બે વિષયોની બીજી પરીક્ષા થશે.

બંને પરીક્ષાઓમાંથી શ્રેષ્ઠ પરિણામનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓ માટે, પૂરક પરીક્ષા હવે બેને બદલે ત્રણ વિષયોને આવરી લેશે. અને સામાન્ય પ્રવાહમાં ધોરણ 12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે માત્ર એકને બદલે બે વિષયોની પૂરક પરીક્ષા લેવામાં આવશે.

સરકારે પરીક્ષાના માળખામાં પણ ફેરફાર કર્યો છે. બહુવિધ-પસંદગીના પ્રશ્નો વધુ હશે અને વિવિધ પ્રશ્નો વચ્ચે પસંદગી કરવાની ઓછી તક હશે. ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહના તમામ વિષયો પરીક્ષામાં આવરી લેવામાં આવશે.

Importnant Link

આ પણ વાંચો,

GPSC પરીક્ષાની તારીખમાં ફેરફાર

GST થી લઈને આ વાસ્તુના ભાવમાં થયો વધારો

સરકાર આ મહિલાઓને આપી રહી છે ₹ 5000

!! liliapk.pro ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર !!