ફ્રી સિલાઇ મશીન યોજના ગુજરાત ૨૦૨૪ ઓનાલાઇન ફોર્મ, જરૂરી ડૉક્યુમેન્ટ, ક્યાં અરજી કરવી ?

ફ્રી સિલાઇ મશીન યોજના ગુજરાત ૨૦૨૪: Free Silai Machine yojana  Gujarat Online Registration, Objectives, Eligibility & Benefits, Application Form PDF 2024 | Free Sewing Machine Scheme Gujarat Application 2024 Through this information complete information about Free Sewing Machine Scheme 2024 such as what are the benefits of this scheme? Where is the document required? What are the benefits? We will get the complete information.

free-silai-machine-yojana-gujarat-2024-apply-online

ગુજરાતની મહિલાઓ આત્મનિર્ભર બને તેવા ઉમળા ઉદ્દેશથી મહિલાઓને મફત સિલાઈ મશીન આપવામાં આવે છે જેથી પોતાનો ગુજરાન સારી રીતે ચલાવી શકે તેથી તેમના જીવન ધોરણમાં સુધારો થાય. તેમાટે માનવ ગરીમાં યોજના અને માનવ કલ્યાણ યોજના અંતર્ગત મફત સિલાઇ મશીન આપવામાં આવે છે જેની પ્રોસેસની સમાજ મેળવીએ.

Free Silai Machine Yojana Gujarat 2024 Overview

Name of the scheme Manav Kalyan Yojana 2024
Under Government of Gujarat
Name of the department Department of Industry and Mines Gujarat
Type of application Apply for a free sewing machine plan online
Official portal e-kutir.gujarat.gov.in
Apply Online Available Soon
Receivable  benefits Sewing machine

Purpose of Free Silai Machine Scheme 2024

Under the free sewing machine scheme by the Gujarat government, laborers and poor women will be able to take care of themselves and their families by getting free sewing machines. One of the objectives of this scheme is to provide employment to women. Under this scheme, women can get a sewing machine and start their own employment at home, from which they can earn a good income. The scheme will benefit economically weaker women and working women in both urban and rural areas of the state.

Eligibility For free Silai machine scheme 2024

Eligibility to avail the benefit of this  free sewing machine scheme has been  determined by Kutir and Gramodyog, State of Gujarat  . Which is stated as follows.

 • The age of women applying under this scheme should be between 18 years and 60 years.
 • It is mandatory for the beneficiaries of rural areas to be included in the poverty line list of the district rural development department. Beneficiaries with a score of 0 to 12 do not have to submit income proof. Or.
 • To submit a sample of income of Taluka Mamlatdar or Municipal Chief Officer or authorized officer of the corporation in metropolitan areas regarding the annual income of the family of the applicant should be up to Rs.1,20,000 / – for rural area and up to Rs.1,50,000 / – for urban area. Will be.

ફ્રી સિલાઇ મશીન યોજના ગુજરાત 2024 યોજનાની પાત્રતા

 • ઉંમર:- ૧૬ વર્ષ થી ૬૦ વર્ષ.
 • ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તારના લાભાર્થીઓ માટે જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ વિભાગની ગરીબી રેખાની યાદીમાં સમાવેશ થયેલ હોવો ફરજીયાત છે. ૦ થી ૧૬નો સ્કોર ધરાવતાં લાભાર્થીએ આવકનો દાખલો રજૂ કરવાનો રહેતો નથી. અથવા .
 • અરજદારના કુટુંબની વાર્ષિક આવક ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/- અને શહેરી વિસ્‍તાર માટે રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- સુધી હોવી જોઇએ તે અંગેનો તાલુકા મામલતદાર અથવા નગરપાલિકા ચીફ ઓફીસર અથવા મહાનગરોમાં મહાનગરપાલિકાના અધિકૃત અધિકારીનો આવકનો દાખલો રજૂ કરવાનો રહેશે.

List of required documents for free Silai machine scheme Gujarat 2024

 • Aadhar card of the applicant
 • Birth certificate
 • Ration card
 • Proof of residence (electricity bill / license / lease agreement / election card / property card, any one of the land documents)
 • Mobile number
 • Certificate of annual income
 • Evidence of study
 • Proof of having taken vocational training
 • Disabled medical certificate if disabled
 • If a woman is a widow, her destitute widow certificate

રજુ કરવાના ડોક્યુમેંટ

જ્યારે આપ માનવગરીમા યોજના અંતર્ગત સિલાઇ મશીન લેવા ઇચ્છતા હોય ત્યારે આ નીચેના ડોક્યુમેંટની જરૂરીયાત રહેશે. જેની લિંક નીચે આપેલ છે.

માનવ ગરીમા યોજનામાં દરજી કામ, વિવિધ પ્રકારની ફેરી,પંચર કીટ,બ્યુટી પાર્લર, દુધ-દહીવેચનાર,મોબાઇલ રીપેરીંગ વિગેરે જેવા કુલ-૨૮ વ્યવસાય(ટ્રેડ)માં રૂ.૨૫,૦૦૦/-ની મર્યાદામાં વિના મુલ્યે સાધન સહાય (ટૂલ કીટ્સ) આપવામાં આવે છે

 • આધાર કાર્ડ
 • રેશન કાર્ડ
 • અરજદારનો રહેઠાણનો પુરાવો (વીજળી બિલ/ લાઇસન્સ/ રેશનકાર્ડ)
 • અરજદારની જાતિ/ પેટાજાતિનો દાખલો
 • તાલુકા વિકાસ અધિકારી/ મામલતદાર દ્વારા આપેલ વાર્ષિક આવકનો દાખલો
 • અભ્યાસનો પુરાવો
 • વ્યવસાય લક્ષી તાલીમ લીધેલી હોય તો તેનો પુરાવો
 • બાંહેધરી પત્રક
 • અરજદારના ફોટો

How to Apply for  Mafat Silai Machine 2024 Online Registration Process

 • First official website:   e-kutir.gujarat.gov.in
 • To register on e-cottage portal, click on “ User / New Society Sakhi Mandal / Industrial Cooperative, Society / NGO Registration / Khadi Organization Click Here”.
 • Registration You can register this form on the e-cottage portal.
  Fill in all the required information.
 • Other personal details of the applicant will have to be filled after the first login
 • Application for the scheme (Tab-1)
 • Application for the scheme (Tab-2)
 • Application for the scheme (Tab-3)
 • Application for the scheme (Tab-4)
 • Print the application

FAQ – Frequently Asked Questions

Free Silai machine scheme has been announced by which department  ?

Various schemes of cottage and village ownership are being implemented through the offices under the jurisdiction of the Commissioner, Cottage and Village Cells, State of Gujarat, Gandhinagar under the auspices of the Department of Industries and Mines of the State Government.

Where to apply for Free Silai Machine Yojana Gujarat?

To avail the benefit of free Silai machine scheme 2024 , one has to apply online from e-kutir.gujarat.gov.in.

What is the free sewing machine plan deadline ?

To avail free sewing machine scheme, the applicant has to apply on online e-cottage portal by Available Soon

What is the age limit for free sewing machine plan?

Must be between 16 to 60 years to avail free sewing machine scheme.