જ્ઞાન સહાયક ભરતી જાહેરાત, રૂ. 26000 સુધી પગાર » PM Viroja

GyanSahayak Higher secondary Bharti 2023: ગુજરાત શાળા શિક્ષણ પરિષદ (GSEC) એ જ્ઞાન સહાયક ઉચ્ચતર માધ્યમિક ભારતી 2023 ની જાહેરાત કરી છે, જેમાં રાજ્યભરની સરકારી અને બિન-સરકારી સહાયિત ઉચ્ચ માધ્યમિક શાળાઓમાં જ્ઞાન સહાયક (ઉચ્ચ માધ્યમિક) તરીકે કરાર આધારિત જગ્યાઓ માટે અરજી કરવા પાત્ર ઉમેદવારોને આમંત્રિત કર્યા છે. આ પહેલનો હેતુ શિક્ષકોને વધારાની સહાય અને સહાય પૂરી પાડીને ઉચ્ચ માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણની ગુણવત્તા સુધારવાનો છે.

GyanSahayak Higher secondary Bharti 2023 | જ્ઞાન સહાયક ઉચ્ચતર માધ્યમિક ભરતી

લેખનું નામ જ્ઞાન સહાયક ઉચ્ચતર માધ્યમિક ભરતી 2023
ખાલી જગ્યાઓ  જરૂરિયાત મુજબ
નોકરીનું સ્થાન  ગુજરાત, ભારત
નિયુક્તિનો પ્રકાર  કરાર આધારિત (11 મહિના)
સત્તાવાર વેબસાઈટ  http://gyansahayak.ssgujarat.org
અરજી ફી  કોઈ નહીં
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ  ડિસેમ્બર 17, 2023

GyanSahayak Higher secondary Bharti 2023 યોગ્યતાના માપદંડ:

 • ભારતનો નાગરિક હોવો જોઈએ.
 • વય મર્યાદા: ઓનલાઈન અરજીની તારીખ મુજબ.
 • શૈક્ષણિક લાયકાત:
  • યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ કમિશન (યુજીસી) અથવા કોઈપણ રાજ્ય સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત કોઈપણ વિષયમાં સ્નાતકની ડિગ્રી.
  • B.Ed સાથે ગ્રેજ્યુએશન. અથવા માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી સમકક્ષ ડિગ્રી.
  • પ્રાથમિક શિક્ષણમાં ડિપ્લોમા (D.El.Ed.) અથવા માન્ય સંસ્થામાંથી સમકક્ષ ડિગ્રી.
 • અધિકૃત સૂચના મુજબ અન્ય પાત્રતા માપદંડો.

GyanSahayak Higher secondary Bharti 2023 પસંદગી પ્રક્રિયા:

પસંદગી પ્રક્રિયા ઉમેદવારની શૈક્ષણિક લાયકાત અને અનુભવ દ્વારા નિર્ધારિત મેરિટ પર આધારિત હશે. એક મેરિટ લિસ્ટ તૈયાર કરવામાં આવશે, અને શોર્ટલિસ્ટ થયેલા ઉમેદવારોને ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન અને ઇન્ટરવ્યૂ માટે બોલાવવામાં આવશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી:

 • સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો: http://gyansahayak.ssgujarat.org.
 • “ઓનલાઈન અરજી કરો” પર ક્લિક કરો અને તમારી જાતને નોંધણી કરો.
 • ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ કાળજીપૂર્વક ભરો.
 • જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો.
 • અરજી ફી ચૂકવો (જો કોઈ હોય તો).
 • અંતિમ તારીખ પહેલાં અરજી ફોર્મ સબમિટ કરો.

મહત્વની તારીખો:

 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: ડિસેમ્બર 17, 2023
 • ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન અને ઈન્ટરવ્યુની તારીખઃ જાહેરાત કરવામાં આવશે

જરૂરી દસ્તાવેજો:

 • શૈક્ષણિક લાયકાત પ્રમાણપત્રો
 • ઉંમરનો પુરાવો
 • સરનામાનો પુરાવો
 • જાતિ પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ હોય તો)
 • પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ્સ

જ્ઞાન સહાયક બનવાના ફાયદા:

 • ગુજરાતમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે યોગદાન આપવાની તક.
 • શાળાઓમાં કામ કરવાનો મૂલ્યવાન અનુભવ મેળવો.
 • સ્પર્ધાત્મક પગાર અને અન્ય લાભો મેળવો.
 • તમારી કુશળતા અને જ્ઞાનમાં વધારો કરો.
 • વિદ્યાર્થીઓના જીવન પર હકારાત્મક અસર કરો.

FAQs of GyanSahayak Higher secondary Bharti 2023

GyanSahayak Higher secondary Bharti 2023 છેલ્લી તારીખ શું છે?

છેલ્લી તારીખ 17મી ડિસેમ્બર 2023

જ્ઞાન સહાયક ઉચ્ચતર માધ્યમિક ભરતી સત્તાવાર વેબસાઇટ શું છે

Join With us on WhatsApp

સત્તાવાર વેબસાઇટ. http://gyansahayak.ssgujarat.org

જ્ઞાન સહાયક ઉચ્ચતર માધ્યમિક ભરતી 2023 ગુજરાતમાં કેવી રીતે અરજી કરવી?

રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

આ પણ વાંચો: