ગુજરાત ગૌણ સેવા પંસદગી મંડળ દ્વારા જુનિયર ક્લાર્ક,હેડ કલાર્ક,ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ,સિનિયર કલાર્ક સહિતની કુલ ૪૩૦૪ જગ્યાની બમ્પર ભરતી જાહેર

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી બોર્ડ (GSSSB) એ વર્ગ – 3 ની જગ્યાઓ માટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. નોટિફિકેશન મુજબ, GSSSB કુલ 4304 જગ્યાઓ પર ભરતી કરશે. આ ભરતી માટેની સૂચના 3 જાન્યુઆરી 2024 ના રોજ બહાર પાડવામાં આવી હતી . રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો GSSSB વર્ગ-3 ભરતી 2024 માટે 31.01.2024 સુધીમાં તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ @ojas.gujarat.gov.in દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે .

GSSSB verious post recruitment 2024 highlights

સંસ્થાનું નામ: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી બોર્ડ (GSSSB)
પોસ્ટનું નામ: જુનિયર ક્લાર્ક, હેડ ક્લાર્ક અને અન્ય
કુલ ખાલી જગ્યા: 4304
શરૂઆત ની તારીખ: 04.01.2024
છેલ્લી તારીખ: 31.01.2024
એપ્લિકેશન મોડ: ઓનલાઈન
નોકરીનું સ્થાન: ગુજરાતમાં
નોકરીનો પ્રકાર: સરકારી નોકરી

શૈક્ષણિક લાયકાત –

 • ઉમેદવારો પાસે માન્ય બોર્ડ અથવા યુનિવર્સિટીમાંથી સંબંધિત ક્ષેત્રમાં  સ્નાતકની  ડિગ્રી હોવી જોઈએ.

ઉંમર વિગતો –

 • લઘુત્તમ વય મર્યાદા – 20 વર્ષ
 • મહત્તમ વય મર્યાદા – 35 વર્ષ

પસંદગી પ્રક્રિયા –

 • ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની પસંદગી પ્રક્રિયા નીચેના તબક્કાઓનો સમાવેશ કરશે.
  • પ્રારંભિક પરીક્ષા (MCQ)
  • સીબીટી

અરજી ફી (અરજી ફોર્મ ફી) 

 • જનરલ: રૂ. 500/-
 • SC/ST/OBC/EWS: રૂ. 0/-

કેવી રીતે અરજી કરવી – ઓનલાઈન મોડ (GSSSB ભરતી 2024)

 • GSSSB માં વર્ગ-3 ભરતી માટે અરજી કરવા માટે નીચે આપેલા સરળ પગલાં અનુસરો.
 • સૌ પ્રથમ, તમારી યોગ્યતા માટે સત્તાવાર સૂચના તપાસો
 • નીચે આપેલ ઓનલાઈન અરજી લિંક @www.gsssb.gujarat.gov.in પર ક્લિક કરો .
 • તે પછી “ GSSSB ભરતી ” ની સૂચના દેખાશે, તેને ખોલો.
 • સૂચનાને ધ્યાનથી વાંચો અને તમામ જરૂરી માહિતી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ભરો.
 • જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો
 • છેલ્લે, તમારી ઓનલાઈન અરજીની પુષ્ટિ કરો, ફી ચૂકવો અને અરજી ફોર્મ પ્રિન્ટ કરો.