ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અમદાવાદમાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 15-10-2023

Rate this post

ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અમદાવાદમાં ભરતી @ incometaxgujarat.gov.in : શું તમે પણ નોકરીની શોધમાં છો અથવા તમારા પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં કોઈને નોકરીની જરૂર છે તો અમે તમારા માટે ખુશખબર લઈને આવ્યા છે.

કારણ કે 10 પાસ માટે અમદાવાદમાં સરકારી નોકરી મેળવવાનો જબરદસ્ત મોકો આવી ગયો છે તો અમારી તમને વિનંતી છે કે આ લેખ ને અંત સુધી જરૂર વાંચજો તથા જેમને નોકરીની ખુબ જરૂર છે તેવા દરેક વ્યક્તિ સુધી આ લેખને શેયર કરજો.

Table of Contents

ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અમદાવાદમાં ભરતી 2023

સંસ્થાનું નામ ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ
પોસ્ટનું નામ વિવિધ
અરજી કરવાનું માધ્યમ ઓનલાઈન
નોકરીનું સ્થળ અમદાવાદ, ગુજરાત
નોટિફિકેશનની તારીખ 27 સપ્ટેમ્બર 2023
ફોર્મ ભરવાની શરુવાતની તારીખ 01 ઓક્ટોબર 2023
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 15 ઓક્ટોબર 2023
ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ ની લિંક @ incometaxgujarat.gov.in

ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અમદાવાદમાં ભરતી માટે મહત્વની તારીખ

આ ભરતીની નોટિફિકેશન ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અમદાવાદ દ્વારા 27 સપ્ટેમ્બર 2023 ના રોજ બહાર પાડવામાં આવી હતી. અને આ ભરતીના ફોર્મ ભરવાની શરૂવાત ની તારીખ 01 ઓક્ટોબર 2023 છે જયારે ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ 15 ઓક્ટોબર 2023 છે.

ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અમદાવાદમાં ભરતી માટે પોસ્ટનું નામ

નોટિફિકેશનમાં જણાવ્યા મુજબ આવકવેરા વિભાગ અમદાવાદની આ ભરતીમાં ઇન્સ્પેક્ટર ઓફ ઈનકમ ટેક્સ, ટેક્સ આસિસ્ટન્ટ તથા મલ્ટી ટાસ્કીંગ સ્ટાફ (MTS) ની પોસ્ટ પર ભરતી કરવામાં આવી રહી છે.

ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અમદાવાદમાં ભરતી માટે પગારધોરણ

ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અમદાવાદમાં સરકારી નોકરી પર પસંદગી પામ્યા બાદ તમને માસિક સરકાર દ્વારા કેટલો પગાર ચુકવવામાં આવશે તેની માહિતી તમે નીચે આપેલ કોષ્ટકમાં જોઈ શકો છો.

પોસ્ટનું નામ પગારધોરણ
ઇન્સ્પેક્ટર ઓફ ઈનકમ ટેક્સ રૂપિયા 44,900 થી 1,42,400
ટેક્સ આસિસ્ટન્ટ રૂપિયા 25,500 થી 81,100
મલ્ટી ટાસ્કીંગ સ્ટાફ (MTS) રૂપિયા 18,000 થી 56,900

ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અમદાવાદમાં ભરતી માટે લાયકાત

મિત્રો, ઈનકમ ટેક્સ ડીપાર્ટમેન્ટની આ ભરતીમાં અરજી કરવા તમામ પોસ્ટની શેક્ષણિક લાયકાત અલગ અલગ છે જે તમે નીચે આપેલ કોષ્ટકમાં જોઈ શકો છો. વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર જાહેરાત જરૂરથી વાંચો.

પોસ્ટનું નામ લાયકાત
ઇન્સ્પેક્ટર ઓફ ઈનકમ ટેક્સ કોઈપણ સ્નાતક
ટેક્સ આસિસ્ટન્ટ કોઈપણ સ્નાતક
મલ્ટી ટાસ્કીંગ સ્ટાફ (MTS) ધોરણ – 10 પાસ અથવા તેની સમકક્ષ

ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અમદાવાદમાં ભરતી માટે અરજી ફી

આવકવેરા વિભાગની આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે તમામ ઉમેદવારોની અરજી ફી નિઃશુલ્ક રાખવામાં આવી છે એટલે કે તમારે અરજી કરવા માટે કોઈપણ પ્રકારની અરજી ફી ચુકાવવાની રહેતી નથી.

ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અમદાવાદમાં ભરતી માટે વયમર્યાદા

આવકવેરા વિભાગ અમદાવાદની આ ભરતીમાં તમામ પોસ્ટ માટે વયમર્યાદા અલગ અલગ રાખવામાં આવી છે જે તમે નીચે આપેલ ટેબલમાં જોઈ શકો છો. વધુમાં તમને જણાવી દઈએ કે સરકારશ્રીના નિયમો અનુસાર આરક્ષિત કેટેગરીના ઉમેદવારોને વયમર્યાદામાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહેશે.

પોસ્ટનું નામ વયમર્યાદા
ઇન્સ્પેક્ટર ઓફ ઈનકમ ટેક્સ 18 થી 30 વર્ષ
ટેક્સ આસિસ્ટન્ટ 18 થી 27 વર્ષ
મલ્ટી ટાસ્કીંગ સ્ટાફ (MTS) 18 થી 27 વર્ષ

ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અમદાવાદમાં ભરતી માટે પસંદગી પ્રક્રિયા

ઇનકમ ટેક્સ ડીપાર્ટમેન્ટની આ ભરતીમાં ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ ઉમેદવારની પસંદગી સ્કિલ ટેસ્ટ/ ઇન્ટરવ્યૂ દ્વારા કરવામાં આવશે. સ્કિલ ટેસ્ટ તથા ઇન્ટરવ્યૂ કઈ તારીખે અને સ્થળે આયોજિત કરવામાં આવશે તેની માહિતી સંસ્થા દ્વારા તમને ઈમેઈલ તથા રજીસ્ટર મોબાઈલ નંબર પર મેસેજ દ્વારા આપવામાં આવશે.

ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અમદાવાદમાં ભરતી માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

ઇનકમ ટેક્સ ડીપાર્ટમેન્ટની આ ભરતીમાં જો તમે અરજી કરવા માંગો છો તો તમારે નીચે મુજબના દસ્તાવેજો રજુ કરવાના રહેશે.

 • પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટો
 • સહી
 • આધારકાર્ડ / ચૂંટણી કાર્ડ / ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ
 • અભ્યાસની માર્કશીટ
 • જાતિનો દાખલો
 • લિવિંગ સર્ટિફિકેટ (એલ.સી)
 • ડિગ્રી
 • સ્પોર્ટ્સ સર્ટિફિકેટ (જો હોય તો)
 • તથા અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજો

ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અમદાવાદમાં ભરતી માટે ખાલી જગ્યા

જાહેરાતમાં આપેલ માહિતી અનુસાર આવકવેરા વિભાગની આ ભરતીમાં ઇન્સ્પેક્ટર ઓફ ઈનકમ ટેક્સની 02, ટેક્સ આસિસ્ટન્ટની 26 તથા મલ્ટી ટાસ્કીંગ સ્ટાફ (MTS)ની 31 જગ્યાઓ ખાલી છે આમ કુલ 59 જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવી રહી છે.

ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અમદાવાદમાં ભરતી માટે અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • સૌ પ્રથમ નીચે આપેલી લિન્કની મદદથી જાહેરાત ડાઉનલોડ કરો અને અરજી કરવા માટે તમે યોગ્ય છો કે નહિ તે ચેક કરો.
 • હવે આવકવેરા વિભાગની સત્તાવાર વેબસાઈટ @ incometaxgujarat.gov.in વિઝીટ કરો.
 • અહીં તમને વેબસાઈટ પર “Career” નો ઓપ્શન જોવા મળશે એની ઉપર ક્લિક કરો.
 • હવે તમારી સામે એક નવું પેજ ખુલી જશે.
 • હવે “Apply” ના બટન પર ક્લિક કરો.
 • હવે તમારી સંપૂર્ણ વિગતો ભરો તથા તમામ જરૂરી પ્રમાણપત્રો અને દસ્તાવેજ અપલોડ કરો.
 • હવે ફોર્મ ફાઇનલ સબમિટ કરો.

નોંધ : અરજદારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ અરજી કરતા પહેલા અધિકૃત સૂચના ધ્યાનપૂર્વક વાંચે. આ પોસ્ટમાં ફક્ત માહિતી જણાવવામાં આવી છે વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર વેબસાઈટની મુલાકત લઈ શકો છો અને અન્ય કોઈ સમસ્યા માટે નીચે ” Comment “ કરો.

Important Link

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અમદાવાદમાં ભરતી સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી,સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

!! liliapk.pro ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર !!