માહિતી અને પુસ્તકાલય નેટવર્ક કેન્દ્રમાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 20-10-2023

માહિતી અને પુસ્તકાલય નેટવર્ક કેન્દ્રમાં ભરતી @ www.inflibnet.ac.in : શું તમે પણ નોકરીની શોધમાં છો અથવા તમારા પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં કોઈને નોકરીની જરૂર છે તો અમે તમારા માટે ખુશખબર લઈને આવ્યા છે કારણ કે ગાંધીનગરમાં ક્લાર્કની સરકારી નોકરી મેળવવાની જબરદસ્ત તક આવી ગઈ છે.

તો અમારી તમને વિનંતી છે કે આ લેખ ને અંત સુધી જરૂર વાંચજો તથા જેમને નોકરીની ખુબ જરૂર છે તેવા દરેક વ્યક્તિ સુધી આ લેખને શેયર કરજો.

માહિતી અને પુસ્તકાલય નેટવર્ક કેન્દ્રમાં ભરતી 2023

સંસ્થાનું નામ માહિતી અને પુસ્તકાલય નેટવર્ક કેન્દ્ર
પોસ્ટનું નામ વિવિધ
અરજી કરવાનું માધ્યમ ઓનલાઈન
નોકરીનું સ્થળ ગાંધીનગર, ગુજરાત
નોટિફિકેશનની તારીખ 27 સપ્ટેમ્બર 2023
ફોર્મ ભરવાની શરુવાતની તારીખ 30 સપ્ટેમ્બર 2023
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 20 ઓક્ટોબર 2023
ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ ની લિંક @ www.inflibnet.ac.in

માહિતી અને પુસ્તકાલય નેટવર્ક કેન્દ્રમાં ભરતી માટે મહત્વની તારીખ

આ ભરતીની નોટિફિકેશન માહિતી અને પુસ્તકાલય નેટવર્ક કેન્દ્ર ગાંધીનગર દ્વારા 27 સપ્ટેમ્બર 2023 ના રોજ બહાર પાડવામાં આવી હતી. અને આ ભરતીના ફોર્મ ભરવાની શરૂવાત ની તારીખ 30 સપ્ટેમ્બર 2023 છે જયારે ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ 20 ઓક્ટોબર 2023 છે.

માહિતી અને પુસ્તકાલય નેટવર્ક કેન્દ્રમાં ભરતી માટે પોસ્ટનું નામ

નોટિફિકેશનમાં જણાવ્યા મુજબ માહિતી અને પુસ્તકાલય નેટવર્ક કેન્દ્ર ગાંધીનગર દ્વારા પર્સનલ સેક્રેટરી તથા ક્લાર્ક કમ ટાઈપિસ્ટની પોસ્ટ પર ભરતી કરવામાં આવી રહી છે.

માહિતી અને પુસ્તકાલય નેટવર્ક કેન્દ્રમાં ભરતી માટે પગારધોરણ

INFLIBNET Centre ગાંધીનગરની આ ભરતીમાં પસંદગી પામ્યા બાદ તમને માસિક કેટલા રૂપિયા પગારધોરણ ચુકાવવામાં આવશે તેની માહિતી તમે નીચે આપેલ કોષ્ટકમાં જોઈ શકો છો.

પોસ્ટનું નામ પગારધોરણ
પર્સનલ સેક્રેટરી રૂપિયા 44,900 થી 1,42,400
ક્લાર્ક કમ ટાઈપિસ્ટ રૂપિયા 19,900 થી 63,200

માહિતી અને પુસ્તકાલય નેટવર્ક કેન્દ્રમાં ભરતી માટે ખાલી જગ્યા

નોટિફિકેશનમાં જણાવ્યા મુજબ માહિતી અને પુસ્તકાલય નેટવર્ક કેન્દ્ર ગાંધીનગર દ્વારા પર્સનલ સેક્રેટરીની 01 તથા ક્લાર્ક કમ ટાઈપિસ્ટની 01 જગ્યા માટે ભરતી કરવામાં આવી રહી છે.

માહિતી અને પુસ્તકાલય નેટવર્ક કેન્દ્રમાં ભરતી માટે લાયકાત

મિત્રો, ઇન્ફોરમેશન એન્ડ લાઇબ્રરી નેટવર્ક સેન્ટર ગાંધીનગરની આ ભરતીમાં અરજી કરવા તમામ પોસ્ટની શેક્ષણિક તથા અન્ય લાયકાત અલગ અલગ છે જે તમે નીચે આપેલ કોષ્ટકમાં જોઈ શકો છો. લાયકાત સંબંધિત વધુ માહિતી માટે જાહેરાત જરૂરથી વાંચો.

પોસ્ટનું નામ શેક્ષણિક લાયકાત
પર્સનલ સેક્રેટરી કોઈપણ સ્નાતક
ક્લાર્ક કમ ટાઈપિસ્ટ 12 પાસ અથવા તેની સમકક્ષ

માહિતી અને પુસ્તકાલય નેટવર્ક કેન્દ્રમાં ભરતી માટે વયમર્યાદા

ઇન્ફોરમેશન એન્ડ લાઇબ્રરી નેટવર્ક સેન્ટર ગાંધીનગરની આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે ઓછામાં ઓછી વયમર્યાદા 18 વર્ષ છે જયારે વધુમાં વધુ વયમર્યાદા પર્સનલ સેક્રેટરી માટે 35 વર્ષ અને ક્લાર્ક કમ ટાઈપિસ્ટ માટે 30 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવેલ છે. સરકારશ્રીના નિયમો અનુસાર આરક્ષિત કેટેગરીના ઉમેદવારોને વયમર્યાદામાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહેશે.

માહિતી અને પુસ્તકાલય નેટવર્ક કેન્દ્રમાં ભરતી માટે પસંદગી પ્રક્રિયા

ઇન્ફોરમેશન એન્ડ લાઇબ્રરી નેટવર્ક સેન્ટર ગાંધીનગરની આ ભરતીમાં ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ ઉમેદવારની પસંદગી લેખિત પરીક્ષા / ઇન્ટરવ્યૂ દ્વારા કરવામાં આવશે.

માહિતી અને પુસ્તકાલય નેટવર્ક કેન્દ્રમાં ભરતી માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

માહિતી અને પુસ્તકાલય નેટવર્ક કેન્દ્ર ગાંધીનગરની આ ભરતીમાં જો તમે અરજી કરવા માંગો છો તો તમારે નીચે મુજબના દસ્તાવેજો રજુ કરવાના રહેશે.

 • પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટો
 • સહી
 • આધારકાર્ડ / ચૂંટણી કાર્ડ / ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ
 • અભ્યાસની માર્કશીટ
 • જાતિનો દાખલો
 • લિવિંગ સર્ટિફિકેટ (એલ.સી)
 • ડિગ્રી
 • અનુભવનું સર્ટિફિકેટ
 • તથા અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજો

માહિતી અને પુસ્તકાલય નેટવર્ક કેન્દ્રમાં ભરતી માટે અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • સૌ પ્રથમ નીચે આપેલી લિન્કની મદદથી જાહેરાત ડાઉનલોડ કરો અને અરજી કરવા માટે તમે યોગ્ય છો કે નહિ તે ચેક કરો.
 • હવે INFLIBNET ની સત્તાવાર વેબસાઈટ વિઝીટ @ www.inflibnet.ac.in કરો.
 • અહીં તમને વેબસાઈટ ના ઉપરના ભાગમાં “Jobs” નો ઓપ્શન જોવા મળશે એની ઉપર ક્લિક કરો.
 • હવે તમારી સામે એક નવું પેજ ખુલી જશે.
 • હવે “Apply” ના બટન પર ક્લિક કરો.
 • હવે તમારી સંપૂર્ણ વિગતો ભરો તથા તમામ જરૂરી પ્રમાણપત્રો અને દસ્તાવેજ અપલોડ કરો.
 • હવે ઓનલાઇન ફી ની ચુકવણી કરો.
 • હવે ફોર્મ ફાઇનલ સબમિટ કરો.
 • આ ફોર્મ ભરાઈ ગયા બાદ તેની પ્રિન્ટ આઉટ કાઢી લો અને તેની સાથે તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો જોડી દો.
 • હવે આ ફોર્મ ઇન્ડિયા પોસ્ટના માધ્યમથી ભરતી સેલ, માહિતી અને પુસ્તકાલય નેટવર્ક કેન્દ્ર, સામે. NIFT, INFOCITY, ગાંધીનગર, ગુજરાત- 382007 ખાતે મોકલી દો.

નોંધ : અરજદારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ અરજી કરતા પહેલા અધિકૃત સૂચના ધ્યાનપૂર્વક વાંચે. આ પોસ્ટમાં ફક્ત માહિતી જણાવવામાં આવી છે વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર વેબસાઈટની મુલાકત લઈ શકો છો અને અન્ય કોઈ સમસ્યા માટે નીચે ” Comment “ કરો.

Important Link

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને માહિતી અને પુસ્તકાલય નેટવર્ક કેન્દ્રમાં ભરતી સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી,સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

!! liliapk.pro ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર !!