12 પાસ માટે શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયમાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 30-10-2023

શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયમાં ભરતી @ www.esic.nic.in ; શું તમે પણ નોકરીની શોધમાં છો અથવા તમારા પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં કોઈને નોકરીની જરૂર છે તો અમે તમારા માટે ખુશખબર લઈને આવ્યા છે કારણ કે 12 પાસ માટે શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય અંતર્ગત 1035+ જગ્યાઓ પર સરકારી નોકરીની તક આવી ગઈ છે.

તો અમારી તમને વિનંતી છે કે આ લેખ ને અંત સુધી જરૂર વાંચજો તથા જેમને નોકરીની ખુબ જરૂર છે તેવા દરેક વ્યક્તિ સુધી આ લેખને શેયર કરજો.

શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયમાં ભરતી 2023

સંસ્થાનું નામ શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય
પોસ્ટનું નામ વિવિધ
અરજી કરવાનું માધ્યમ ઓનલાઈન
નોકરીનું સ્થળ ગુજરાત તથા ભારત
નોટિફિકેશનની તારીખ 30 સપ્ટેમ્બર 2023
ફોર્મ ભરવાની શરુવાતની તારીખ 30 સપ્ટેમ્બર 2023
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 30 ઓક્ટોબર 2023
ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ ની લિંક @ www.esic.nic.in

શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયમાં ભરતી માટે મહત્વની તારીખ

આ ભરતીની નોટિફિકેશન શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય અંતર્ગતની આ ભરતીમાં જાહેરાત 30 સપ્ટેમ્બર 2023 ના રોજ બહાર પાડવામાં આવી હતી. અને આ ભરતીના ફોર્મ ભરવાની શરૂવાત ની તારીખ 30 સપ્ટેમ્બર 2023 છે જયારે ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ 30 ઓક્ટોબર 2023 છે.

શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયમાં ભરતી માટે પોસ્ટનું નામ

નોટિફિકેશનમાં જણાવ્યા મુજબ શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય અંતર્ગતની આ ભરતીમાં ઓડિયો મીટર ટેક્નિશિયન, ડેન્ટલ મેકેનિક, ઈ.સી.જી ટેક્નિશિયન, જુનિયર રેડિયોગ્રાફર, જુનિયર મેડિકલ લેબોરેટરી ટેક્નોલોજીસ્ટ, મેડિકલ રેકોર્ડ આસિસ્ટન્ટ, ઓ.ટી આસિસ્ટન્ટ તથા રેડિયોગ્રાફરની પોસ્ટ પર ભરતી કરવામાં આવી રહી છે.

શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયમાં ભરતી માટે ખાલી જગ્યા

શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય અંતર્ગતની આ ભરતીમાં કુલ ખાલી જગ્યા 1038 છે. પોસ્ટ અનુસાર તથા રાજ્ય અનુસાર ખાલી જગ્યા તમે જાહેરાતમાં જોઈ શકો છો.

શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયમાં ભરતી માટે લાયકાત

મિત્રો, શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય અંતર્ગતની આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે તમામ પોસ્ટ માટે શેક્ષણિક લાયકાત 12 પાસ માંગવામાં આવી છે અન્ય લાયકાતો માટે જાહેરાત અવશ્ય વાંચવી.

શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયમાં ભરતી માટે પગારધોરણ

મિનિસ્ટ્રી ઓફ લેબર એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટની આ ભરતીમાં પસંદગી પામ્યા બાદ તમને માસિક કેટલા રૂપિયા પગારધોરણ ચુકાવવામાં આવશે તેની માહિતી નીચે આપેલ કોષ્ટકમાં જોઈ શકો છો.

પોસ્ટનું નામ પગારધોરણ
ઓડિયો મીટર ટેક્નિશિયન રૂપિયા 29,200 થી 92,300 સુધી
ડેન્ટલ મેકેનિક રૂપિયા 29,200 થી 92,300 સુધી
ઈ.સી.જી ટેક્નિશિયન રૂપિયા 25,500 થી 81,100 સુધી
જુનિયર રેડિયોગ્રાફર રૂપિયા 21,700 થી 69,100 સુધી
જુનિયર મેડિકલ લેબોરેટરી ટેક્નોલોજીસ્ટ રૂપિયા 21,700 થી 69,100 સુધી
મેડિકલ રેકોર્ડ આસિસ્ટન્ટ રૂપિયા 19,900 થી 63,200 સુધી
ઓ.ટી આસિસ્ટન્ટ રૂપિયા 21,700 થી 69,100 સુધી
રેડિયોગ્રાફર રૂપિયા 29,200 થી 92,300 સુધી

શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયમાં ભરતી માટે વયમર્યાદા

મિનિસ્ટ્રી ઓફ લેબર એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટની આ ભરતીમાં વયમર્યાદા 18 વર્ષ થી લઈ 25 વર્ષ સુધી છે. સરકારશ્રીના નિયમો અનુસાર આરક્ષિત કેટેગરીના ઉમેદવારોને વયમર્યાદામાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહેશે.

શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયમાં ભરતી માટે પસંદગી પ્રક્રિયા

શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય અંતર્ગતની આ ભરતીમાં ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ ઉમેદવારની લેખિત પરીક્ષા તેમજ ટાયપિંગ ટેસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવશે.

શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયમાં ભરતી માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

મિનિસ્ટ્રી ઓફ લેબર એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટની આ ભરતીમાં જો તમે અરજી કરવા માંગો છો તો તમારે નીચે મુજબના દસ્તાવેજો રજુ કરવાના રહેશે.

 • પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટો
 • સહી
 • આધારકાર્ડ / ચૂંટણી કાર્ડ / ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ
 • અભ્યાસની માર્કશીટ
 • લિવિંગ સર્ટિફિકેટ (એલ.સી)
 • અનુભવનું પ્રમાણપત્ર
 • તથા અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજો

શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયમાં ભરતી માટે અરજી ફી

શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય અંતર્ગતની આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે એસ.સી, એસ.ટી, પૂર્વ સૈનિક, વિકલાંગ તથા મહિલા ઉમેદવારે રૂપિયા 250 અરજી ફી પેટે ચૂકવવાના રહેશે જયારે અન્ય તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોએ અરજી ફી પેટે રૂપિયા 500 ચૂકવવાના રહેશે.

શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયમાં ભરતી માટે અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • સૌ પ્રથમ નીચે આપેલી લિન્કની મદદથી જાહેરાત ડાઉનલોડ કરો અને અરજી કરવા માટે તમે યોગ્ય છો કે નહિ તે ચેક કરો.
 • હવે એમ્પ્લોયી સ્ટેટ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશનની સત્તાવાર વેબસાઈટ @ www.esic.nic.in વિજિત કરો.
 • આ વેબસાઈટ પર આપેલ “Recruitment” ના ઓપ્શન પર ક્લિક કરો.
 • હવે તમને તમામ ભરતીની જાહેરાત તથા લિંક જોવા મળી જશે.
 • હવે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો તથા વિગતો ભરો અને જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો.
 • હવે ફી ની ચુકવણી કરો તથા ફોર્મ ફાઇનલ સબમિટ કરો.
 • આ રીતે તમારું ફોર્મ સફળતાપૂર્વક ભરાઈ જશે.

નોંધ : અરજદારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ અરજી કરતા પહેલા અધિકૃત સૂચના ધ્યાનપૂર્વક વાંચે. આ પોસ્ટમાં ફક્ત માહિતી જણાવવામાં આવી છે વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર વેબસાઈટની મુલાકત લઈ શકો છો અને અન્ય કોઈ સમસ્યા માટે નીચે ” Comment “ કરો.

Important Link

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયમાં ભરતી સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી,સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

!! liliapk.pro ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર !!