સરદાર યુનિટી ટ્રિનિટી ક્વિઝમાં ભાગ લો અને 5 લાખ રૂપિયાનું ઇનામ જીતો » PM Viroja

MyGov Sardar Unity Trinity Quiz: સરદાર યુનિટી ટ્રિનિટી ક્વિઝમાં ભાગ લો અને 5 લાખ રૂપિયાનું ઇનામ જીતો

‘ભારતના લોખંડી પુરુષ’ તરીકે ઓળખાતા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ભારતીય ઈતિહાસમાં એક મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિ હતા. તેમણે ભારતીય રજવાડાઓના એકીકરણમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું અને ભારતના એકીકરણની જવાબદારી લીધી. તેમના જીવન, તેમના આદર્શો અને તેમની સિદ્ધિઓની ઉજવણી કરવા માટે “સરદાર યુનિટી ટ્રિનિટી ક્વિઝ”નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

ક્વિઝનો ઉદ્દેશ્ય:

ક્વિઝનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ભારતના યુવાનો અને નાગરિકોને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના સામાજિક મૂલ્યો, વિચારધારાઓ, નૈતિકતા અને નૈતિકતાનો પરિચય કરાવવાનો છે. વધુમાં, ક્વિઝનો હેતુ ભારત સરકારની સિદ્ધિઓ અને ભાવિ દૃષ્ટિકોણને પ્રકાશિત કરવાનો છે. આ ક્વિઝ અંગ્રેજી, હિન્દી અને ઘણી પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે.

Join With us on WhatsApp

પુરસ્કાર:

પુરસ્કાર રકમ
પ્રથમ શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન ₹ 5,00,000/- (માત્ર પાંચ લાખ રૂપિયા)
બીજું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન ₹ 3,00,000/- (માત્ર ત્રણ લાખ રૂપિયા)
ત્રીજું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન ₹ 2,00,000/- (માત્ર બે લાખ રૂપિયા)
દરેક આગામી સો (100) શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનારા ₹2,000/- (માત્ર બે હજાર રૂપિયા)

બધા સહભાગીઓને એક સહભાગિતા પ્રમાણપત્ર પ્રાપ્ત થશે, જે ડાઉનલોડ કરી શકાય છે. ક્વિઝના વિજેતાઓને રોકડ ઈનામો આપવામાં આવશે. ઓનલાઈન મોડમાં પ્રથમ, દ્વિતીય અને તૃતીય સ્થાન મેળવનારાઓને ₹5,00,000/- (રૂ. પાંચ લાખ), ₹3,00,000/- (રૂ. ત્રણ લાખ), અને ₹2,00,000/- (રૂ. બે લાખ). ₹2,000/- (રૂપિયા બે હજાર) પ્રત્યેકના આશ્વાસન ઈનામો આગામી સો (100) શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનારાઓને આપવામાં આવશે.

મોડ્યુલ 1: સરદાર યુનિટી ટ્રિનિટી ક્વિઝ – સમર્થ ભારત

આ મોડ્યુલમાં, ભારતના મજબૂત ભારત વિષય પર ક્વિઝ હશે, જેમાં તમે સરદાર પટેલના યોગદાનને વધુ સારી રીતે સમજી શકશો.

મોડ્યુલ 2: સરદાર યુનિટી ટ્રિનિટી ક્વિઝ – સમૃદ્ધ ભારત

આ મોડ્યુલમાં, તમે સમૃદ્ધ ભારતના પ્રથમ ગૃહમંત્રી તરીકે સરદાર પટેલના કાર્ય વિશે શીખી શકશો, જેમણે ભારતને ભાગલામાંથી બચાવ્યું.

મોડ્યુલ 3: સરદાર યુનિટી ટ્રિનિટી ક્વિઝ – સ્વાભિમાની ભારત

આ મોડ્યુલમાં, તમે શીખી શકશો કે કેવી રીતે સરદાર પટેલે સ્વાભિમાની ભારતના નિર્માણમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.

ઑફલાઇન મોડ:

3 ઓનલાઈન મોડ્યુલ પૂર્ણ થયા બાદ ઓફલાઈન મોડ શરૂ થશે. દરેક રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાંથી ટોચના પસંદ કરાયેલા સહભાગીઓ ઑફલાઇન મોડ દ્વારા જોડાશે. આ એક પસંદ કરેલ સ્થાન પર ભૌતિક ક્વિઝ સ્પર્ધા હશે અને વિજેતાઓને અલગ અલગ ઈનામી રકમ આપવામાં આવશે.

સરદાર યુનિટી ટ્રિનિટી ક્વિઝ દ્વારા આપણને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના મહત્વપૂર્ણ જીવન અને યોગદાનને સમજવાની તક મળે છે. આ ક્વિઝ આપણને ભારતીય ઈતિહાસના એક મહત્વપૂર્ણ પ્રકરણથી વાકેફ કરે છે અને આપણા રાષ્ટ્રીય એકીકરણના મહત્વને સમજવામાં મદદ કરે છે.

આવો આપણે સૌ સાથે મળીને સરદાર પટેલની વિચારધારા, વિઝન અને જીવનને સમર્થન આપીએ અને આ મહાન ભારતીયના યોગદાનને સલામ કરીએ.

વધુ વાંચો –