એરપોર્ટમાં સિક્યોરિટી ચેકિંગની 906 જગ્યાઓ માટે ભરતી, 8મી ડિસેમ્બર સુધી અરજીઓ » PM Viroja

Airport Security Screener Recruitment 2023 માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.આ માટે 906 જગ્યાઓ માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે.અરજી ફોર્મ 17મી નવેમ્બરથી શરૂ થઈ ગયા છે અને છેલ્લી તારીખ 8મી ડિસેમ્બર રાખવામાં આવી છે.

એરપોર્ટ સિક્યોરિટી ચેકિંગ ભરતી માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. જે ઉમેદવારો આ ભરતીની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા તેમના માટે સારા સમાચાર છે. નામ સૂચવે છે તેમ, એરપોર્ટ સિક્યુરિટી એટલે એરપોર્ટ પરની સુરક્ષા. લોકોની તપાસ કરવામાં આવે છે, તેને સુરક્ષા ચેકિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ માટે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે.ઓનલાઈન અરજીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે અને છેલ્લી તારીખ 8મી ડિસેમ્બર રાખવામાં આવી છે.ભરતી માટે કુલ 906 જગ્યાઓ માટે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.

Airport Security Bharti અરજી ફી

એરપોર્ટ સિક્યોરિટી ચેકિંગ ભરતી માટેની અરજી ફી જનરલ કેટેગરી અને અન્ય પછાત વર્ગો માટે 750 રૂપિયા લખવામાં આવી છે.આ ઉપરાંત, અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ અને EWS એટલે કે આર્થિક રીતે નબળા વિભાગ માટે અરજી ફી 100 રૂપિયા રાખવામાં આવી છે. મહિલાઓ માટે , અરજી ફી રૂ 100 છે. ફી ઓનલાઈન મોડ દ્વારા ચૂકવવાની રહેશે.

એરપોર્ટ સુરક્ષા ભરતી વય મર્યાદા

Join With us on WhatsApp

Airport Security Screener Recruitment માટેની વય મર્યાદા ન્યૂનતમ 18 વર્ષ અને વધુમાં વધુ 27 વર્ષ રાખવામાં આવી છે. ઉંમરની ગણતરી 1 નવેમ્બર 2023ના રોજ કરવામાં આવશે. સરકાર તરફથી મુક્તિ આપવામાં આવેલી તમામ કેટેગરીઓને ઉંમરમાં છૂટછાટ પણ આપવામાં આવશે.

Airport Security Screener Recruitment શૈક્ષણિક લાયકાત

એરપોર્ટ સિક્યોરિટી ચેકિંગ ભરતી માટે શૈક્ષણિક લાયકાત કોઈપણ માન્ય સંસ્થામાંથી ગ્રેજ્યુએશન હોવી જોઈએ, આ સિવાય હિન્દી, અંગ્રેજી અને સ્થાનિક ભાષાનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ.

એરપોર્ટ સુરક્ષા તપાસી ભરતી અરજી પ્રક્રિયા

એરપોર્ટ સિક્યોરિટી ચેકિંગ ભરતી માટે તમારે ઓનલાઈન અરજી કરવી પડશે. ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે, પ્રથમ સત્તાવાર સૂચનામાં તમામ માહિતી જુઓ. ત્યાર બાદ એપ્લાય ઓનલાઈન પર ક્લિક કરીને એપ્લિકેશન ફોર્મ ખોલો. હવે અરજી ફોર્મમાં પૂછવામાં આવેલી બધી માહિતી યોગ્ય રીતે ભરો. .

અરજી ફોર્મમાં માહિતી સંપૂર્ણ રીતે ભર્યા પછી, તમારે તમારા બધા જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરવા પડશે અને ચુકવણી કરવી પડશે અને અંતે ફાઇનલ સબમિટ પર ક્લિક કરો અને અરજી ફોર્મની પ્રિન્ટ આઉટ લો.

આ પણ વાંચો: