વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 16-11-2023

Rate this post

VMC Recruitment : વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી @ vmc.gov.in : વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (VMC) એ વડોદરા – ગુજરાતમાં Sr. Developer ની જગ્યા પર ભરતી માટે @ vmc.gov.in પર એક સૂચના બહાર પાડી છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારોછેલ્લી તારીખ : 16-11-2023 ના રોજ અથવા તે પહેલાં ઑફલાઇન અરજી કરી શકે છે.

VMC Recruitment 2023

સંસ્થા નુ નામ વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ( VMC )
પોસ્ટ વિગતો Sr.Developer
જોબ સ્થાન વડોદરા – ગુજરાત
મોડ લાગુ કરો ઑફલાઇન
સત્તાવાર વેબસાઇટ @ vmc.gov.in

આ પણ વાંચો,

BSF Recruitment : સીમા સુરક્ષા દળમાં ભરતી

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી માટે ખાલી જગ્યા

પોસ્ટનું નામ પોસ્ટની સંખ્યા
Sr.Developer-ASP.NET 3
Sr.Developer JAVA 1

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી માટે શૈક્ષણિક લાયકાત

VMC સત્તાવાર સૂચના મુજબ ઉમેદવારે કોઈપણ માન્ય બોર્ડ અથવા યુનિવર્સિટીમાંથી CS/ IT/ કમ્પ્યુટર, MCA, M.Sc માં BE/ B.Tech પૂર્ણ કરેલ હોવું જોઈએ.

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી માટે વય મર્યાદા

વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ભરતી સૂચના મુજબ, ઉમેદવારની મહત્તમ ઉંમર 03-11-2023 ના રોજ 45 વર્ષ હોવી જોઈએ.

આ પણ વાંચો,

RBI Recruitment : ભારતીય રિઝર્વ બેંકમાં ભરતી

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી માટે અરજી ફી

કોઈ અરજી ફી નથી.

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી માટે પસંદગી પ્રક્રિયા

ઈન્ટરવ્યુ

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી માટે અરજી કેવી રીતે કરવી?

  • સૌ પ્રથમ VMC ભરતી સૂચના 2023 ને સંપૂર્ણ રીતે તપાસો અને ખાતરી કરો કે ઉમેદવાર પાત્રતાના માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે – ભરતીની લિંક નીચે આપેલ છે.
  • કૃપા કરીને સંદેશાવ્યવહાર હેતુ માટે સાચો ઈમેલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર રાખો અને આઈડી પ્રૂફ, ઉંમર, શૈક્ષણિક લાયકાત, તાજેતરનો ફોટોગ્રાફ, બાયોડેટા, જો કોઈ અનુભવ હોય તો વગેરે જેવા દસ્તાવેજો તૈયાર રાખો.
  • ઉપરોક્ત લિંક પરથી અથવા સત્તાવાર સૂચના પરથી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને નિયત ફોર્મેટમાં ફોર્મ ભરો.
  • તમારી કેટેગરી મુજબ અરજી ફી ચૂકવો. (જો લાગુ હોય તો જ).
  • બધી માહિતી પૂર્ણ કર્યા પછી, પૂરી પાડવામાં આવેલ વિગતો સાચી છે તેની ક્રોસ વેરીફાઈ કરો.
  • છેલ્લે નીચે જણાવેલ સરનામે અરજી ફોર્મ મોકલ્યું:- સૂચનામાં ઉલ્લેખિત સરનામું (નિયત રીતે, રજિસ્ટર પોસ્ટ, સ્પીડ પોસ્ટ અથવા અન્ય કોઈપણ સેવા દ્વારા).

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી માટે મહત્વપૂર્ણ તારીખો

  • ઑફલાઇન અરજી કરવાની શરૂઆતની તારીખ: 06-11-2023
  • ઑફલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 16-11-2023

Important Link

FAQ’s – વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતીની છેલ્લી તારીખ કઈ છે

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતીની છેલ્લી તારીખ : 16-11-2023

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી માટે સત્તાવાર વેબસાઈટ કઈ છે?

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી માટે સત્તાવાર વેબસાઈટ @ vmc.gov.in છે.

આ પણ વાંચો,

SCI Recruitment : શિપિંગ કોર્પોરેશનમાં ભરતી

ઈન્ટેલિજન્સ બ્યુરોમાં ભરતી

Surat Anganwadi Recruitment 2023 : સુરત આંગણવાડીમાં ભરતી

!! liliapk.pro ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર !!