મહિલાઓને ઘરે બેઠા 11000 રૂપિયા મળશે, કેન્દ્ર સરકારે પ્રધાનમંત્રી માતૃત્વ વંદના યોજના શરૂ કરી

PMMVY યોજના હેઠળ મહિલાઓને વાર્ષિક 11000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. પીએમ માતૃત્વ વંદના યોજના હેઠળ, મહિલાઓને તેમના બાળકોના ઉછેર માટે સરકાર દ્વારા પૈસા આપવામાં આવે છે. પીએમ માતૃત્વ વંદના યોજના હેઠળ, લાભાર્થીઓને ત્રણ તબક્કામાં 11,000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે.

માતૃત્વ વંદના યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે, તમે ઘરે બેસીને અરજી કરી શકો છો. તમારી જાણકારી માટે તમને જણાવી દઈએ કે આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે લાભાર્થીઓએ ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે, ત્યારબાદ વિભાગીય કચેરીમાં દસ્તાવેજો જમા કરાવવાના રહેશે. જો લાભાર્થી પોતે વિભાગીય કચેરીમાં ન જઈ શકે, તો તે તેના નજીકના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર આશા બહુનો સંપર્ક કરી શકે છે અને આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકે છે.

પ્રધાનમંત્રી માતૃત્વ વંદના યોજના 2024

કેન્દ્ર સરકાર તરફથી વધુ એક સારા સમાચાર છે. કેન્દ્ર સરકારે પ્રધાનમંત્રી માતૃત્વ વંદના યોજના હેઠળ મહિલાઓને ઘરે બેઠા 11000 રૂપિયા આપવાની જાહેરાત કરી છે.

પ્રથમ હપ્તો:  ગર્ભાવસ્થાની નોંધણી સમયે રૂ. 1000
બીજો હપ્તો:  રૂ. 2000, જો લાભાર્થી ગર્ભાવસ્થાના છ મહિના પછી ઓછામાં ઓછું એક પ્રસૂતિ પહેલાની તપાસ કરાવે છે.
ત્રીજો હપ્તો:  રૂ. 2000, જ્યારે બાળકનો જન્મ નોંધાયેલ હોય અને બાળક BCG, OPV, DPT અને હેપેટાઇટિસ-B સહિત પ્રથમ રસીકરણ ચક્ર શરૂ કરે છે.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ ખાતામાં 5000 રૂપિયા જમા કરાવીને 27 લાખ રૂપિયા, દીકરીઓ માટે શરૂ થઈ સ્કીમ –

જરૂરી દસ્તાવેજો

આયુષ્માન કાર્ડ, ઇ શ્રમ કાર્ડ, મનરેગા, જોબ કાર્ડ, પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના પ્રમાણપત્ર, વિકલાંગતા પ્રમાણપત્ર, જાતિ પ્રમાણપત્ર, રેશન કાર્ડ BPL અને લઘુત્તમ આવક રૂ. 8 લાખ. નું પ્રમાણપત્ર.

નોંધણી ફરજિયાત છે

આ યોજનાના પ્રભારીએ જણાવ્યું કે આ યોજના દ્વારા લાભાર્થીઓને 100 ટકા લાભ આપવામાં આવે છે. લાભો મેળવવા માટે, લાભાર્થીઓએ ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. વધુમાં, જો લાભાર્થી ઓનલાઈન અરજી કરવામાં અસમર્થ હોય, તો તે તેના નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રમાં આશા બહુ અથવા ANM કાર્યકર પાસેથી મદદ લઈ શકે છે.

Read More: