પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ગ્રામીણના નવા લિસ્ટમાં તમારું નામ છે કે નહીં? જલ્દી ચેક કરો જાતે

Pradhan Mantri Awas Yojana New Beneficiary List 2024: ગ્રામ્ય વિસ્તારના કુટુંબોને “પોતાના સ્વપ્નનું ઘર” મળે અને તેમનું જીવનધોરણ ઊંચું આવે તે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ છે આ યોજનામાં જે લાભાર્થીઓ પસંદ થયા છે તેમની નવી લાભાર્થી યાદી 2024 જાહેર કરવામાં આવી છે જેની વિગતો નીચે મુજબ છે.

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ગ્રામીણ ૨૦૨૪ની ટૂંકમાં માહિતી

યોજનાનું નામ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ગ્રામીણ 2024
નવું અપડેટ શું છે? પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ગુજરાત 2024 હવે બહાર પાડવામાં આવી 
અરજી કેવી રીતે કરવી? ઓનલાઇન
ફી  શૂન્ય
નાણાકીય વર્ષ 2023 – 2024
 સહાયની રકમ 1, 20, 000 રૂ
ઓફિશિયલ વેબસાઇટ rhreporting.nic.in

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ગ્રામીણ ૨૦૨૪ની સહાયની રકમ

ક્રમ કોની કેટલી સહાય સહાયની રકમ
01 પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત 1,20,000/-
02  પોતાના મકાન બાંધવા માટે મનરેગા અંતર્ગત 17,910/-
03 શૌચાલય માટે (SBM Yojana) 12,000/-
કુલ મળવાપાત્ર સહાય 1,49,910/-

પીએમ આવાસ લાભાર્થીની યાદી જોવા માટેની પ્રક્રિયા

તમે આવાસ યોજનાની વેબસાઇટ rhreporting.nic.in પરથી PM આવાસ યોજનાના લાભાર્થી/લાભાર્થીની યાદી સરળતાથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો અથવા તમારું નામ PM આવાસ લાભાર્થીની યાદીમાં છે કે નહીં તે તપાસો, યાદીમાં નામ કેવી રીતે જોવું, નીચે વાંચો. આપેલ પ્રક્રિયાને અનુસરો.

  • સૌ પ્રથમ આવાસ યોજનાની વેબસાઇટ rhreporting.nic.in ઓપન કરો.
  • તમારું રાજ્ય, જિલ્લો, બ્લોક અને પંચાયત પસંદ કરો. પછી તમે કયા વર્ષના લાભાર્થીની યાદી જોવા માંગો છો તે પસંદ કરો, પછી પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ગ્રામિન પસંદ કરો અને કેપ્ચા દાખલ કરો, છેલ્લે સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો.
પીએમ આવાસ ગ્રામીણ યાદી
  • હવે તમારી સામે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ગ્રામીણ લાભાર્થીઓની યાદી પ્રદર્શિત થશે. આ PM આવાસ યોજના લાભાર્થીની સૂચિ (pmay.nic.in ગ્રામીણ સૂચિ) માં, તમે વ્યક્તિગત વિગતો, લાભાર્થીનું નામ, પિતા/માતાનું નામ, ગામનું નામ, નોંધણી નંબર, મંજૂર રકમ, હપ્તા ચકાસી શકો છો.
  • જો તમે PMAY લાભાર્થીની વિગતો PDF ડાઉનલોડ કરવા માંગતા હોવ તો ડાઉનલોડ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
  • તમે આ રીતે પીએમ આવાસ લાભાર્થીની યાદી સરળતાથી ચકાસી શકો છો.

અગત્યની લિન્ક